หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบุ่งกะเซอร์-บ้านเขาพระยาฯ หมู่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   15 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโป่งนวล-หนองม่วง หมู่ 3-11 รหัสสายทาง อน.ถ. 31-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   12 ก.พ. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 31-0002 สายบ้านบุ่งกะเซอร์-บ้านเขาพระยา ฯ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี    6 ก.พ. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562   4 ก.พ. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562   4 ก.พ. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 31-006 สายบ้านโป่งนวล-บ้านหนองม่วง หมู่ 3- 11 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   1 ก.พ. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561   2 ม.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   6 ธ.ค. 2561 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561   6 พ.ย. 2561 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2562   3 ต.ค. 2561 51
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558