หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
แจ้งภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562  
 

แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562

เรียน ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562

        ผู้ที่มีที่ดิน ทรัพย์สิน ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษี ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 056-049716
       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
                นายศักดิ์ชัย   ศรีอินทร์
       เจ้าพนักงานพัสดุรักษาการแทน ผอ.กองคลัง
                   2 มกราคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 13.14 น. โดย คุณ กมลพร ชาญถิ่นคง

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558